28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

16.10.2023

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ НА СИК

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК Поморие, уведомява членовете на СИК, че на посочените по- долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting, която може да изтеглите със следния линк- https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#download-for-desktop1

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

16.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

ОИК Поморие информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден на адрес: гр. Поморие, ул. "Солна", №15 /Бивш Медицински пансионат - Център за градска мобилност/; както следва: 

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа).

Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

-     Списък на лицата – на хартиен носител

-   Списък на лицата в електронен вид -  Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 74-МИ от изборните книжа)

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията, на които лицата следва да отговарят.

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Гълъбец

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Страцин

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Порой

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Медово

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Лъка

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Косовец

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Козичино

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Каблешково

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Белодол

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Дъбник

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Горица

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Габерово

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Бата

10.10.2023

Бюлетина за кмет на кметство Ахелой

10.10.2023

Бюлетина за кмет на община

10.10.2023

Бюлетина за общински съветници

03.10.2023

Съобщение: До Политическите партии и Коалициите от партии Приложено прикачваме Ви електронна таблица в excel формат, за бъдещите Ви промени в СИК. Същото следва да бъде придружено и със Заявление свободен текст

27.09.2023

Съобщение

ДО всички регистрирани кандидати за кмет на Община, кметове на кметства и Общински съветници!

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че Удостоверенията за регистрация са готови и може да си ги получите от ОИК в установеното работно време.

20.09.2023

Съобщение

До Политическите партии и Коалициите от партии

Приложено прикачваме Ви електронна таблица в excel формат, съгласно Приложение № 51-МИ от изборните книжа одобрени от ЦИК 

https://cik.is-bg.net/upload/205596/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+51+%D0%B8+52+%281%29.xlsx  

19.09.2023

Съобщение - До : Политически партии и Коалиции Уважаеми Дами и Господа, представители на гореупоменатите, уведомяваме Ви, че Удостоверенията на подалите Заявления за регистрация до 18.09.2023 г. вкл., са готови и можете да ги получите

17.09.2023

Съобщение

До :

Инициативни комитети;

Политически партии;

Коалиции

 

Уважаеми Дами и Господа, представители на гореупоменотите, уведомяваме Ви, че Удостоверенията на подалите Заявления за регистрация до 17.09.2023 г. вкл., са готови и можете да си ги получите в рамките на работното време на ОИК Поморие

 

14.09.2023

Съобщение на вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии, с цел унифициране на работата на всички участници в процеса по предлагане и назначаване съставите на СИК, ОИК - Поморие утвърди образец, в който да бъде оформено писменото предложение за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии. 

Образецът може да бъде изтеглен -https://cik.is-bg.net/upload/198713/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+1+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%A013.xlsx

11.09.2023

Съобщение: Определяне на краен срок за приемане на документи в ОИК-Поморие за регистрация на партии, коалиции, местните коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници за кметове в община Поморие.ние

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПОМОРИЕ

гр. Поморие, ул. „Солна“ № 15, п.к. 8200, община Поморие, област Бургас

 

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 007 –МИ

Поморие,  11 септември  2023 г.

 

 

ОТНОСНО:

 

 1. Определяне на краен срок за приемане на документи в ОИК-Поморие за регистрация на партии, коалиции, местните коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници за кметове в община Поморие.

 

РЕШИ:

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.87, ал.1 , т.12 и т.13 и т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ/29.08.2023г. на ЦИК и Решение № 2218-МИ/05.09.2023г. на ЦИК, ОИК - Поморие

 

Приемането на документи в ОИК-Поморие за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Поморие, ще се извършва на следния адрес: п.к. 8200, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 15.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Поморие е 17,00 ч. на 18 септември 2023г.

Решението да се обяви на входа на сградата, в която се помещава ОИК - Поморие и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

 

Председател ОИК:………………….

                             / Кольо Георгиев Николов /

 

 

 Секретар ОИК:……………………

                            / Деница Петрова Бакалова-Стоянова /

09.09.2023

Работно време на ОИК Поморие

Работно време-всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. с адрес гр. Поморие, ул. "Солна", №15 /Бивш Медицински пансионат - Център за градска мобилност/ Телефони за връзка: Председател 0885737394, ОИК 0882420121

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 193-МИ / 29.01.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 192-МИ / 24.01.2024

  относно: Разглеждане на писмо с изх. рег. № ОС – 213/23.01.2024 г., заведено с вх. № 162/23.01.2024 г. на ОИК – Поморие, на Постоянната комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет – Поморие.

 • № 191-МИ / 24.01.2024

  относно: Разглеждане на писмо с изх. рег. № ОС – 197/18.01.2024 г., заведено с вх. № 161/18.01.2024 г. на ОИК – Поморие, на Постоянната комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет – Поморие.

всички решения